Võimalikud muudatused intellektuaalomandi vallas seoses Brexitiga

19.02.2019 | 00:00

Seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega EL-st on Euroopa Komisjon üllitanud mitmeid Brexitiks valmistumist käsitlevaid teateid, muu hulgas ka EL kaubamärkide ja ühenduse disainilahenduste kohta. Teade on kättesaadav https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_et.pdf.
    • Jaga

Teade on koostatud arvestades, et Ühendkuningriik astub EL-st välja leppeta. Pärast väljaastumist saab Ühendkuningriigist n-ö kolmas riik, millele EL õigusnormid ei kehti. Lühidalt öeldes jäävad 27 liikmesriigis kehtima EL kaubamärgid ja ühenduse disainilahendused, mis on registreeritud kooskõlas EL õigusega, st pärast väljaastumist need Ühendkuningriigis enam ei kehti. Sama kehtib ka kaubamärkide ja disainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute puhul.

Üksikasjalikumat infot saab ülalnimetatud teatest.

Leiutiste patentimist välisriikides Brexit otseselt ei mõjuta.

Teatavasti rahvusvahelise taotluse (PCT taotlus) ega Euroopa patenditaotluse esitamine ja nende alusel patentide väljaandmine ning jõustamine ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega. Küll aga võib Brexitil olla mõju Ühendkuningriigis biotehnoloogia-alaste riigisiseste patentide ja meditsiini- ning taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotlemisele. Seda juhul, kui Ühendkuningriik muudab nimetatud valdkondades oma seadusandlust erinevaks praegu kehtivatest Euroopa Liidu õigusnormidest.

Brexitil on kindlasti mõju praegu jõustumist ootavale ühtse toimega Euroopa patendi paketile. Nimelt on paketi jõustumiseks tarvis, et selles osaleb teiste hulgas Euroopa Liidu liikmena ka Ühendkuningriik. Hetkel seisab paketi jõustumine küll Saksamaa poolt ratifitseerimise taga, kuid, kui Brexit siiski aset leiab, on tõenäoliselt vaja teha ühtse toimega Euroopa patendi paketi kokkulepetes muudatusi. See omakorda venitab nimetatud paketi jõustumist veelgi.

Põhjalik info Brexiti kohta on avaldatud Välisministeeriumi kodulehel.