Väikepakkide väärkasutus võltskaupadega kauplemises

13.12.2018 | 00:00

12. detsembril avaldasid intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) uuringu tulemused, milles analüüsiti väikepakkide rolli võltskaupadega kauplemises.
    • Jaga

Võltskaupadega kauplemine on pikaajaline ja suurenev ülemaailmne sotsiaalmajanduslik risk, mis ohustab tõhusat avalikku haldust, tulemuslikku äritegevust ja tarbijate heaolu. Samas on see muutumas organiseeritud kuritegelike rühmituste peamiseks sissetulekuallikaks.

2011.–2013. aasta andmete üksikasjalikust analüüsist nähtub, et peaaegu 63% võltsitud kauba ja piraatkauba tollikonfiskeerimistest on seotud väikepakkidega.

Tööstusharupõhine analüüs näitab, et võltsimine mõjutab praktiliselt kõiki tööstussektoreid. Näiteks oli 84% võltsjalatsite, 77% võltsitud optikakaupade, fotograafia- ja meditsiinivarustuse  konfiskeeritud saadetistest ning 66% info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite konfiskeerimistest seotud postipakkide või kullersaadetistega. Sama kehtib ka 63% võltsitud kellade, nahktoodete, käekottide ja ehete tollis konfiskeerimiste kohta.

Majanduspõhine analüüs näitab, et väikepakiveos domineerivad teatud lähtemajandused, nt Hiina, Hongkong, India, Singapur, Tai ja Türgi. Hiina, India ja Tai on võltsitud ja piraatkaupade potentsiaalsed tootjad, Hongkong ja Singapur aga peamised transiidipunktid.

 Vaata uurimuse täisteksti EUIPO veebilehelt (pdf, 8437 kB).