Tööstusomandi registreerimise statistika 2021. a kohta

11.01.2022 | 00:00

2021. aastal esitasid taotlejad Patendiametile 26 patenditaotlust, 51 kasuliku mudeli registreerimise taotlust ning 41 meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotlust. Eesti taotlejad esitasid 24 patenditaotlust ja 36 kasuliku mudeli registreerimise taotlust. Rahvusvahelisi patenditaotlusi WIPO-sse edasi saatmiseks saabus Eesti taotlejatelt 3.
    • Jaga

Andsime välja 8 patenti (kõik Eesti patendiomanikele) ja registreerisime 31 kasulikku mudelit, neist 24 Eesti isikutele.

Euroopa patendi jõustamise taotlusi esitati 1670 ja neist jõustasime 1595.

Aasta lõpu seisuga oli registrites 164 kehtivat patenti, 204 kasulikku mudelit ja 11 604 Euroopa patenti.

2021. aastal esitasid taotlejad 1586 kaubamärgi registreerimise taotlust ja saabus 890 kaubamärgi rahvusvahelist registreeringut, milles Eesti on märgitud lepinguosaline. Eesti isikutele kuulus neist vastavalt 1371 ja 2. Registrisse kandsime mullu 1433 riigisisest kaubamärki ja jõustasime 957 rahvusvahelist registreeringut.

Kehtivaid kaubamärke oli aasta lõpu seisuga registris kokku 53 101, neist 25 964 riigisisest ja 27 137 rahvusvahelist registreeringut. Nende seas oli 14 004 Eesti isikute kaubamärki, järgnesid Saksamaa 5759 ja Ameerika Ühendriigid 4009 kaubamärgiga.

Taotlejad esitasid 40 tööstusdisainilahenduste registreerimise taotlust, millest 36 kuulusid eesti taotlejatele, ja saabus 35 Haagi kokkuleppe alusel esitatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreeringu taotlust. Registrisse kantud disainide arv oli 42, neile lisandus 48 jõustunud rahvusvahelist registreeringut.

2021. aasta 31. detsembri seisuga on Eesti tööstusdisainilahenduste registris 370 tööstusdisainilahendust.

Statistikaga on võimalik lähemalt tutvuda 2021. a statistika lehel.