Täna jõustus Euroopa Ühenduse suhtes märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll

01.10.2004 | 00:00

Euroopa Ühenduses Madridi protokolli kaudu kaubamärgile õiguskaitset taotleda soovijad peavad arvestama mõningate Euroopa Ühenduse erinõuetega.
    • Jaga

Taotluses tuleb märkida teine keel (Eesti taotleja puhul võib selleks olla prantsuse, saksa, hispaania või itaalia keel), mida taotleja peab olema valmis kasutama kaubamärgi vaidlustamise menetluses.

Taotleja, kes soovib esitada kaubamärgi vanemuse nõude mõne EL liikmesriigi suhtes, peab sellekohase soovi esitama WIPO vormil MM17. Nõuet tõendavad dokumendid tuleb 3 kuu jooksul esitada otse Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM). Kollektiivkaubamärgi taotlejal tuleb kollektiivkaubamärgi põhikiri esitada 2 kuu jooksul otse Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM). Tähtaegu arvestatakse WIPO poolt OHIMile rahvusvahelise registreeringu saatmise kuupäevast.

Õiguskaitse andmisest keeldumise tähtaeg on OHIMil 18 kuud.

Juhul, kui rahvusvaheline registreering Euroopa Ühenduses õiguskaitset ei saa või kehtivuse kaotab või kui taotleja sellest loobub, on see võimalik muuta liikmesriigi siseriiklikuks kaubamärgiks või otse liikmesriigis kehtivaks rahvusvaheliseks registreeringuks, säilitades Euroopa Ühenduse märkimise kuupäeva (nn opting-back provision).Liikmesriigis kehtivaks rahvusvaheliseks registreeringuks muutmise avalduse esitamiseks on kehtestatud uus WIPO vorm - MM16. Kõik muutmistaotlused tuleb esitada OHIMi vahendusel.

Euroopa Ühenduses Madridi protokolli kaudu kaubamärgile õiguskaitse taotlemine kuni kolmes kauba- või teenusklassis maksab 2855 Šveitsi franki, iga täiendav klass 609 franki. Lisanduvad tavapärased Madridi süsteemi lõivud. Lõiv tagastatakse osaliselt, kui rahvusvaheline registreering Euroopa Ühenduses õiguskaitset ei saa.