Kirjastuselt Juura ilmus kaks olulist teost

21.10.2002 | 00:00

Kirjastuselt Juura ilmus kaks olulist teost, kus käsitletakse muuhulgas ka tööstusomandi õiguskaitset. Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaanne on pühendatud 10 aasta möödumisele Eesti Vabariigi põhiseaduse vastuvõtmisest. Kommenteeritud väljaanne on esimene katse uurida põhiseadust tervikuna. Kommentaaride eesmärk on anda ülevaade põhiseaduse sätete teoreetilisest tõlgendusest ja rakenduspraktikast. Kommentaarid on kirjutatud selliselt, et neid oleks võimalik mõista ka juriidiliste eelteadmisteta inimesel. Tööstusomandi õiguskaitset on käsitletud § 32, § 39.
    • Jaga

Karistusseadustiku kommenteeritud väljaanne
Karistusseadustik võeti Riigikogus vastu 6. juunil 2001 ning jõustus 1. septembril 2002. Võrreldes senise kriminaalõigusega teeb karistusseadustik olulisi muudatusi nii deliktistruktuuris, vastutuse alustes, sanktsioonisüsteemis kui ka eriosas süüteokoosseisudest. Kommentaari koostamise aluseks on võetud karistusseadustiku tekst selles tehtud muudatustega seisuga 1. september 2002. Võimalikult palju on püütud arvestada Riigikohtu seniseid lahendeid, mis peaks tagama kohtupraktika sujuva ülemineku.

Patenti on käsitletud § 266, kaubamärki § 226, 227, kasulikku mudelit § 226, tööstusdisainilahendust § 220, 226, 228.