Ilmunud on „Euroopa Liidu kaubamärgi kaitsmine. Juhised“

15.10.2018 | 00:00

Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti koostöös on ilmunud „Euroopa Liidu kaubamärgi kaitsmine. Juhised“.
    • Jaga

Käesolevates juhistes käsitletakse Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi, mis võimaldab ühe taotluse esitamisega saada õiguskaitse kaubamärgile, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil. Väljaanne on suures osas praktilise suunitlusega, olles mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kes tahavad kaitsta oma kaubamärki Euroopa Liidu tasandil, plaanivad esitada ELi kaubamärgi taotlust või on juba ELi kaubamärgi omanikud.

Raamatut saab lugeda pdf-formaadis ja html-versioonis Patendiameti veebilehelt ja paberil, mida saab Patendiameti vastuvõtust.