Euroopa Liidu muusikatööstus kaotab piraatluse tõttu igal aastal 170 miljonit eurot

24.05.2016 | 00:00

Euroopa Liidu Intellektuaalomandiameti (EUIPO) uue uuringu kohaselt kaotas EL 2014. aastal muusikapiraatluse tõttu 170 miljonit eurot ehk 5,2% kogu muusikatööstuse tuludest.
    • Jaga

Kokku läks kaduma 57 miljonit eurot muusika müügist füüsilistel andmekandjatel (nt CD-d) ja 113 miljonit eurot muusika müügist digitaalsel kujul.

See moodustab 2,9% muusika kogumüügist füüsilistel andmekandjatel ja 8,8% muusika kogumüügist digitaalsel kujul.

Uuring, mille viis läbi EUIPO koostöös Intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskusega, analüüsis otsetulu, mida muusikatööstused saavad toodete müügist kohalikele jaemüüjatele või vahendajatele. Uuring ei hõlma edasimüüjate (veebiplatvormide, jaemüüjate) müügitulusid.

EUIPO tegevdirektor António Campinos kommenteeris: „See, kas piraatlus suurendab või vähendab salvestatud muusika müügitulusid, on olnud mitmete uuringute teemaks. Tulemused on olnud vastuolulised. Meie uuringu tulemused ühtivad valdava arusaamaga, et piraatlus vähendab seaduskuulekate muusikatöösturite kasumit – see kehtib nii füüsilistel andmekandjatel kui ka digitaalse muusika kohta.“

Uuring põhineb Rahvusvahelise Fonogrammitootjate Föderatsiooni (IFPI) andmetel. IFPI esindab kogu maailma plaadifirmasid ja muusikaagentuure. Uuringus analüüsitakse Euroopa Liidu müügiandmeid kõigist 19 liikmesriigist, ja 99% müügist leidis aset aastal 2014.