Autoriõiguse seaduse muutmine

21.12.2020 | 00:00

Vabariigi President kuulutas täna välja Riigikogus 16. detsembril 2020 vastu võetud „Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)“.
    • Jaga

Õigusaktidega muudetakse nn tühja kasseti tasu ehk autori õigust saada hüvitist, kui tema teost kopeeritakse tema nõusolekuta isiklikuks kasutamiseks, ning antakse osa Justiitsministeeriumi ülesandeid autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas üle Patendiametile.

Need ülesanded on orbteose (teos, millel pole õigusi omavat omanikku) staatust käsitleva info vahendaja roll Eestis, riikliku järelevalve teostamine kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle ning autoriõiguse komisjoni töö korraldamine.