Контакты

Патентный депaртaмент Эстонии

    Tatari 39, 15041 Tallinn
    627 7900
    [email protected]
Registrikood: 70003164

Abi taotluste vormistamisel ning lõivude kohta saab vastuvõtust:
Avatud:   E–R    9.00–15.30
     627 7911 
     [email protected]

Konsultatsioonid
patendid                 627 7910
kaubamärgid         627 7937 (9.00–13.00)
disainid                   627 7921 (9.00–13.00)
autoriõigus            5867 7703 (T 10.00–13.00) 
                                [email protected]

meediapäringud              [email protected]
apellatsioonikomisjon   [email protected]

Patendiameti poole pöördumiseks võib kasutada ka järgnevat vormi.

Peadirektori vastuvõtt on teisipäeviti 15.00–16.30, vajalik eelnevalt registreerida telefonil 627 7900

Patendiamet

Patendiamet

Контакты

Contacts not found
Margus Viher

peadirektor

[email protected]

627 7903

Kadri Mikk

peadirektori asetäitja

[email protected]

627 7905

Ülle Tamm

infosüsteemide juht

[email protected]

627 7949

Märt Kraft

arendusjuht

[email protected]

627 7948

Eve Tang

kommunikatsioonijuht

[email protected]

627 7904

Aasa Süld

finantsjuht

[email protected]

627 7920

Tanel Kalmet

TOAK-i esimees, alaline liige

[email protected]

5521 286

Sulev Sulsenberg

TOAK-i aseesimees, alaline liige

[email protected]

627 7941

Contacts not found
Kaubamärgiosakond

Põhiülesanded

 • Kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine ja ekspertiis;
 • tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine;
 • otsuste tegemine ameti nimel;
 • konsultatsioonide andmine osakonna pädevuse piirides.
  Loe täpsemalt

Statutes
Karol Rummi

juhataja

[email protected]

627 7929

Liina Puu

nõunik

[email protected]

627 7930

Külli Trepp

peaekspert

[email protected]

627 7915 (kaubamärk), 627 7921 (disain)

Kai Klanberg

peaekspert

[email protected]

627 7931

Janika Kruus

peaekspert

[email protected]

627 7934

Mari-Epp Tirkkonen

peaekspert

[email protected]

627 7928

Meriliis Varilepp

peaekspert

[email protected]

627 7932

Hanna Teppan

vanemekspert

[email protected]

627 7914

Heli Laaneots

vanemekspert

[email protected]

627 7939

Ekke-Kristian Erilaid

vanemekspert

[email protected]

627 7927

Jana Redkin

vanemekspert

[email protected]

627 7913

Kärt Michelson

vanemekspert

[email protected]

627 7936

Signe Holm

vanemekspert

[email protected]

627 7947

Viivika Langu

vanemspetsialist

[email protected]

627 7926

Contacts not found
Patendiosakond

Põhiülesanded

 • Patenditaotluste, täiendava kaitse taotluste ja kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemine ning patenditaotluste ekspertiis;
 • otsuste tegemine ameti nimel;
 • patendi, täiendava kaitse ja kasuliku mudeli õiguskaitse konsultatsioonide andmine.
  Loe täpsemalt

Statutes
Elle Mardo

juhataja

[email protected]

627 7910

Aare Abrams

peaekspert

[email protected]

646 4481

Ülo Anijalg

peaekspert

[email protected]

627 7924

Tiia Ehvert

peaspetsialist

[email protected]

627 7935

Reelika Jõema

vanemekspert

[email protected]

627 7922

Ruth Kõvamees

vanemekspert

[email protected]

646 4483

Kristiina Kreek-Truuts

vanemekspert

[email protected]

715 1747

Tiina Lillepool

juhtivekspert

[email protected]

6277 944

Mare Lõpp

vanemekspert

[email protected]

646 4480

Taimi Oviir

vanemekspert

[email protected]

646 4484

Anneli Simmul

peaekspert

[email protected]

646 4482

Marit Soomets

peaspetsialist

[email protected]

627 7942

Erald Talvik

vanemekspert

[email protected]

627 7945

Veera Tereštšenkova

nõunik

[email protected]

627 7925

Contacts not found
Registriosakond

Põhiülesanded

 • Tööstusomandi õiguskaitse taotluste vastuvõtmine ja menetlusse suunamine;
 • toimingud registreeritud tööstusomandiga, teabe väljastamine registritest;
 • riiklike kaitsedokumentide vormistamine ja väljastamine;
 • ameti ametlike väljaannete koostamine;
 • tööstusomandi õiguskaitse statistiliste aruannete koostamine.
  Loe täpsemalt

Statutes
Tiina Feldmanis

juhataja

[email protected]

627 7908

Ave Burget

vanemspetsialist

[email protected]

627 7901

Reet Kask

vanemspetsialist

[email protected]

627 7943

Kai Lainväe

peaspetsialist

[email protected]

627 7906

Riina Prank

peaspetsialist

[email protected]

627 7912

Ülle Puusepp

vanemspetsialist

[email protected]

627 7938

Külliki Raudtamm

juhtivspetsialist

[email protected]

627 7940

Reet Saarinen

vanemspetsialist

[email protected]

627 7909

Mare Soomets

peaspetsialist

[email protected]

627 7919

Anne Süda

vanemspetsialist

[email protected]

627 7902

Eve Tammaru

vanemspetsialist

[email protected]

627 7907

Contacts not found
Intellektuaalomandiõiguse osakond

Põhiülesanded

 • Intellektuaalse omandi õiguskaitset käsitleva info kogumine, säilitamine, töötlemine, vahendamine ja levitamine;
 • intellektuaalse omandi õiguskaitse alase teadlikkuse suurendamiseks teavitusürituste korraldamine;
 • ametile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas.
  Loe täpsemalt

Statutes
Cady Kaisa Rivera

juhataja

[email protected]

627 7917

Kadri Kroodo

õigusnõunik

[email protected]

627 7933

Rovin Raie

õigusassistent

[email protected]

518 7167

Triin Urviste

Events Manager

[email protected]

627 7918

Anna Emilie Ferschel

peaspetsialist

[email protected]

5198 5215