Õiguskaitse ulatus

Geograafilise tähise õiguskaitse ulatuse määramisel on aluseks registrisse kantud andmed.

Õiguskaitse saanud geograafilist tähist võib kauba või teenuse tähistamiseks kasutada isik, kes tegutseb registreeringus märgitud kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana registreeringus märgitud geograafilisel alal ja kelle kaubal või teenusel on kõik registreeringus märgitud omadused, maine või muud iseloomulikud tunnused.

Erinevalt tööstusomandi õiguskaitse muudest objektidest (nt kaubamärk, tööstusdisainilahendus) ei anna kaitstud geograafiline tähis selle kasutamiseks ainuõigust ja sellel ei ole omanikku. Geograafilise tähise kaitse all mõistetakse eeskätt tähise registreerimisega omandatavat õigust kasutada tähist oma toodangul ning takistada isikuid, kellel seda õigust ei ole, tähist kasutamast.

Geograafilise tähise õiguskaitse on tähtajatu.

  • Jaga

Viimati uuendatud 29.01.2024