Korduma kippuvad küsimused | Geograafilised tähised

Siit leiad korduma kippuvad küsimused geograafiliste tähiste kohta.

Puu- ja juurvilju, liha-, piima- ja kalatooteid ning muid toiduaineid saab geograafilise tähisena kaitsta üksnes Euroopa Liidu tasandil. Nimelt jõustus Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga muudatus, mille kohaselt riigisisene seadus ei reguleeri enam põllumajandustoodete, toiduainete ning alkohoolsete jookide geograafilisi tähiseid. Niisuguste toodete geograafilise tähise registreerimise taotlus tuleb küll esitada Maaeluministeeriumile, kuid taotlust menetleb ja selle kohta teeb otsuse Euroopa Komisjon.

Geograafilisele tähisele on EL õigusaktiga kehtestatud hulk nõudeid, millele tähis peab vastama ja milline see olla ei tohi. Näiteks saab taotluse esitada ainult ettevõtjate rühm (ja mitte eraisik), registreeritavad ei ole mh taimesordid ja loomatõud. Tähis Jõgeva kollane kartul on väga sarnane registreeritud sordinimega, niisiis ei ole tõenäoline, et see registreeritaks geograafilise tähisena.

Geograafilise tähise registreerimise avaldus tuleb esitada Patendiametile. Avalduses peab sisalduma geograafilise tähise reproduktsioon, kaupade ja teenuste loetelu, kirjeldus, tõendid kauba või teenuse iseloomuliku tunnuse seose kohta selle geograafilise päritoluga ja taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist, taotleja andmed ning riigilõivu tasumist tõendav dokument. Tõendite saamiseks tuleb pöörduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse. Patendiametis kontrollitakse dokumentide vormi- ja sisunõudeid. Kui neis esineb puudusi, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui dokumentides puudusi ei ole, tehakse geograafilise tähise registreerimise otsus.

  • Jaga

Viimati uuendatud 09.03.2024