Kuidas saada geograafilisele tähisele kaitset Eestis?

Avaldus geograafilise tähise registreerimiseks Eestis tuleb esitada Patendiametisse.

Geograafilise tähise registreerimist Patendiametis võib taotleda isik, kes on kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistaja või teenuse osutaja, selliste isikute või tarbijate ühendus või kauba või teenuse päritoluriigi pädev ametiasutus. Registreerimine toimub vastavalt geograafilise tähise kaitse seadusele.

Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga jõustus muudatus, mille kohaselt riigisisene seadus ei reguleeri enam nende põllumajandustoodete, toiduainete ning alkohoolsete jookide geograafilisi tähiseid, mis on kaitstavad Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liidus reguleerib geograafiliste tähiste õiguskaitset nõukogu määrus nr 1151/2012. Täiendavalt reguleerib piiritusjookide geograafilise tähise kaitset Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 110/2008.

Avaldus geograafilise tähise registreerimiseks Eestis tuleb esitada Patendiametisse vastaval plangil, mis on täidetud masina- või arvutikirjas ja tasuda riigilõiv. Avaldus võib sisaldada ainult ühte geograafilist tähist.

Registreerimisega seotud asju võib ajada patendivolinike kaudu või teha seda iseseisvalt. Kui taotleja elu- või asukoht on väljaspool Eestit, tuleb registreerimistaotluse esitamisele järgnevaid toiminguid teha patendivoliniku vahendusel.

Gloobus. Geograafilised tähised

Geograafilise tähise registreerimise taotluses esitatavad dokumendid:

  • geograafilise tähise registreerimise avaldus;
  • kirjeldus, mis näitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga ja määratleb geograafilise ala;
  • tõend geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või päritoluriigi pädeva ametiasutuse tõend, mis kinnitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga,
  • päritoluriigi pädeva ametiasutuse tõend taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõikes 1  sätestatu järgi;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  • volikiri, kui taotlejal on esindaja.

Eelnimetatud tõendite väljaandmine Eestis on reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrusega Ametiasutuste pädevus "Geograafilise tähise kaitse seaduse" rakendamisel  .

  • Jaga

Viimati uuendatud 07.02.2022