Geograafiliste tähiste andmebaasid

Andmebaasidest saab otsida nii juba registreeritud kui ka registreerimiseks esitatud geograafilisi tähiseid.

Geograafiliste tähiste andmebaas

Patendiameti geograafiliste tähiste andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste andmeid. Geograafilise tähise registreerimise taotluste andmed on andmebaasis taotlejate poolt esitatud kujul. Taotluste numbrid on 10-kohalised (näiteks G200012345).

Andmebaasi väljavõte on informatiivne ja sellel ei ole õiguslikku tähendust. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Kaubamärgilehes avaldatud teadetel.

Andmete täpsustamiseks ja riiklikust geograafiliste tähiste registrist või menetluses olevate geograafilise tähise registreerimise taotluste kohta teabe või ametliku väljavõtte saamiseks tuleb pöörduda Patendiameti registriosakonna poole.

Isikuandmete töötlemise kohta loe Justiitsministeeriumi veebilehelt.

Väljavõte andmebaasist

Registreerimistaotluse
number
Registreeringu
number
Geograafiline tähis Taotleja Täpsemad andmed
G200000001 EESTI JUUST LIGHT OÜ Eesti Juust G200000001 | pdf
G200000002 EESTI JUUST Eesti Juustuliit G200000002 | pdf
G200000003 PÕLTSAMAA EESTI JUUST OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus G200000003 | pdf
G200000004 PÕLTSAMAA KERA JUUST OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus G200000004 | pdf
G200000005 PÕLTSAMAA JUUST OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus G200000005 | pdf
G200000006 KULDNE EESTI JUUST OÜ Eesti Juust G200000006 | pdf
G200000007 VÄRSKA AS Värska Vesi G200000007 | pdf
G200000008 VÄRSKA VERSKA MINERAALVEE OÜ G200000008 | pdf
G200000009 EESTI JUUST TULUNDUSÜHISTU E-PIIM G200000009 | pdf
G200000010 PÕLTSAMAA JUUST TULUNDUSÜHISTU E-PIIM G200000010 | pdf
G200100001 00001 VÄRSKA VERSKA MINERAALVEE OÜ G200100001 | pdf
G200200001 00003 SAAREMAA JUUST AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus G200200001 | pdf
G200300001 00004 PÕLTSAMAA JUUST Piimandusühistu E-Piim G200300001 | pdf
G200300002 00005 PÕLTSAMAA Põltsamaa Felix AS G200300002 | pdf
G200800001 00006 VÄRSKA AS Värska Vesi G200800001 | pdf
G200900001 00007 VÄRSKA AS Värska Vesi G200900001 | pdf

Euroopa Liidu geograafiliste tähiste register

eAmbrosia – andmebaas koondab DOORi, e-Bacchuse ja e-Spirit-Drinksi andmeid.

Euroopa Liidu tasandil kaitstud geograafiliste tähiste andmebaas

GIview – kaudu saab Euroopa Liidu tasandil kaitstud geograafiliste tähiste andmetele ligi ühest kohast. Andmebaas sisaldab ka infot Euroopa Liidus kaitstud kolmandate riikide geograafiliste tähiste kohta ning Euroopa Liidu geograafiliste tähiste kohta, mis on kaitstud liiduvälistes riikides.

  • Jaga

Viimati uuendatud 08.02.2023