31. jaanuar 2023

  • 11.00-11.15
  • Veebis

EUIPO veebiseminar uuenenud SME fondist

Veebiseminaril saab teada, kuidas võivad väikese või keskmise suurusega ettevõtted saada SME fondist oma intellektuaalomandi kaitsmisel rahalist tuge.

Veebiseminaril tutvustatakse praegu saadaval olevat kahte vautšerit.

1) IP Scan – võimalik säästa kuni 90% intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse kulust.

2) Kaubamärgid ja disainid – toetatavate tegevuste hulka kuulub kaubamärkide ja disainide kaitsmine riigisisesel, regionaalsel või Euroopa Liidu tasandil (hüvitatakse 75% kuludest) ning väljaspool Euroopa Liitu (hüvitatakse 50% kuludest).

Veebiseminarile saab registreeruda EUIPO veebilehel.