07. märts 2023

  • 11.00-12.00
  • Veebis

EUIPO veebiseminar „Intellektuaalomandiga seotud küberkuriteod“

Internetis toimuvad intellektuaalomandi kuriteod, sh võltsitud kaupade müük ja autoriõigusega kaitstud digitaalse sisu ebaseaduslik levitamine, on viimastel aastatel üha suurem probleem.

Veebiseminari eesmärk on anda praktiline ülevaade intellektuaalomandit puututavatest kuritegudest ja tuua huvitavaid näiteid tehnoloogi mõjust, võttes näiteks tehisintellekti.

Veebiseminarile saab registreeruda EUIPO veebilehel.