Uuendatud ühisteatis uut liiki kaubamärkide kujutamise kohta