Lisatud ühisteatis CP8: Kaubamärgi kasutamine registreeritust erineval kujul