Jõustus uus meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendavat kaitset reguleeriv EL määrus

04.07.2019
PrintPDF Jaga

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/933, 20. mai 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta.