Uudised

Näiteks 23.07.2021
Näiteks 23.07.2021
17.11.2014 - 09:27
17. novembril ilmub Tööstusdisainilahenduse Leht nr 4/2014, mis jääb viimaseks paberkandjal bülletääniks...
14.11.2014 - 15:25
Riigikogu menetluses olevas uues riigilõivuseaduse eelnõus (725 SE) on muutunud Patendiameti toimingute eest tasutavate riigilõivude määrad ning nende aluseks olevate paragrahvide numbrid...
14.11.2014 - 10:51
11.11.2014 - 11:24
27. novembril 2014 toimub Patendiameti õppeklassis tasuta seminar Kaubamärgi valik ja kaitsmine...
10.11.2014 - 15:43
Alates 10. novembrist 2014 on DesignView'sse lisatud Küprose Intellektuaalomandiameti (DRCOR) disainilahenduste andmed...
05.11.2014 - 14:57
19. novembril kell 11.00–13.00 toimub TTÜ MEKTORY majas (Raja 15) koolitus teemal "Tööstusomandi õiguskaitse Jaapanis: patent, kasulik mudel, disain, kaubamärk"...
05.11.2014 - 11:22
Ilmusid infolehed patendi ja kasuliku mudeli kohta inglise keeles...
03.11.2014 - 14:27
Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on välja andnud kogumiku "Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus"...
20.10.2014 - 11:39
02.10.2014 - 08:10
Euroopa Liidu kaubamärgiametid on kokku leppinud ühises praktikas, mis käsitleb kaubamärkide eristusvõimetute ja nõrga eristusvõimega osade mõju märkide segiajamise tõenäosusele (suhtelised keeldumispõhjused)...
25.09.2014 - 15:15
9. oktoobril 2014 toimub Patendiameti õppeklassis tasuta seminar "Leiutiste õiguskaitse hommikupoolik Patendiametis"...
23.09.2014 - 08:13
Patendiametile esitatavate e-taotluste hulk on kõigis valdkondades suurenenud, üle poole esitatavatest taotlustest on e-taotlused...

Lehed