WIPO Ülemaailmse Akadeemia juhtimisel luuakse intellektuaalomandi valdkonnas õppeasutustest rahvusvaheliste partnerite võrk

19.04.2006
PrintPDF Jaga

 

Võrgu loomise eesmärk on laiendada ettevõtmisi intellektuaalomandi alase koolituse vallas majanduse arendamiseks.
Juhtnöörid, kuidas liikmeks saada ja millistele kriteeriumidele peavad kandidaat-õppeasutused vastama, on toodud WIPO Ülemaailmse Akadeemia veebilehel: http:www.wipo.int/academy/en.

Partnerõppeasutus peab vastama alljärgnevale:
a) esitama WIPO-le aastaaruande õppeasutuse tegevuse kohta;
b) olema partner kolm aastat võimalusega pikendada partneriks olemise aega ülaltoodud kriteeriumidele vastavuse korral;
c) partnerlus ei loo finants-ega inimressursse, teisi kohustusi ühelegi osapoolele, välja arvatud siintoodu;
d) kui osapooled kasutavad logo ad hoc ettevõtmiste puhul, on vajalik eelnev kirjalik kokkulepe iga ürituse puhul eraldi;
e) iga osapool korraldab koos WIPO-ga vähemalt ühe ühise koolituse partneriks oleku ajal;
f) partnerlus luuakse vastastikuse mõistmise memorandumi või kirjavahetuse alusel;
g) võrgu toimimise keskmes on WIPO Ülemaailmne Akadeemia.

Õppeasutused, kes soovivad võrgus osaleda, peavad vastama alltoodud kriteeriumidele:
i) olema riigiasutus või mittetulundusühing, mitte ainult akadeemiline kõrgkool, kes on pühendunud professionaalide koolitamisele intellektuaalomandi valdkonnas;
ii) omama mandaati ja tegevusprogrammi, mis on kooskõlas WIPO eesmärkide ja missiooniga;
iii) olema saavutanud koolitustegevuse perfektse kvaliteedi, mis hõlmab ka intellektuaalomandi rahvusvahelisi aspekte;
iv) andma märkimisväärse panuse intellektuaalomandi-alasesse koolitusse: aastane programm näeb ette vähemalt 10 kursust ja vähemalt 300 koolitatava osavõttu (kaasa arvatud 30 välismaist osavõtjat)  aasta jooksul korraldatavatest üritustest;
v) olema minimaalselt 3 täiskohaga õppejõudu koolituse läbiviimiseks;
vi) omama WIPO-ga koostöös intellektuaalomandi valdkonnas koolitamise kohta tõendatavat jäädvustatud teavet ja läbi viima WIPO-ga  koostöös vähemalt kolm koolitust viimase viie aasta jooksul;
vii) omama sobivat kohapealseid koolitusvõimalusi, sh sobivad õppeklassid, õpetamise jaoks vajalikke vahendeid (k.a juurdepääs internetile ja töökohad õppuritele) ning uurimistööde materjalid ja teatmikud.