WIPO-lt bülletään World Intellectual Property Indicators

15.10.2009
PrintPDF Jaga


Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni avaldatud bülletään sisaldab statistilisi andmeid intellektuaalomandi neljas valdkonnas: patendid, kasulikud mudelid, kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused. Andmed on saadud rahvuslikest ametitest, WIPO-st, Maailmapangast ja UNESCO-st.

Bülletään on elektroonselt kättesaadav WIPO kodulehel:
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_941.pdf