WIPO küsimustik

11.12.2009
PrintPDF Jaga


WIPO palub vastata küsimustele Päritolunimetuste kaitse ja nende rahvusvahelise registreerimise Lissaboni kokkuleppe
teemal.

Rohkem teavet uuringu tagapõhjast ja küsimustik asub WIPO kodulehel:
http://www.wipo.int/lisbon/en/feedback.html