WIPO intellektuaalomandi strateegia seminar TTÜs

25.03.2014
PrintPDF Jaga

Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) korraldab 3. aprillil 2014 koostöös Patendiameti, TTÜ ja EITK-ga seminari  "IP Policy for Universities and Research & Development Institutions".

Seminaril tutvustatakse üksikasjalikult ülikoolide ja teadusasutuste intellektuaalomandi poliitikat ning sellega seonduva tehnoloogiasiirde tagamaid, tuuakse näiteid toimivast tehnoloogiasiirde süsteemist ning arutletakse tegevuste üle, mis on võimalikud ja vajalikud ülikoolide ja teadusasutuste intellektuaalomandi strateegia ning tehnoloogiasiirde õnnestumiseks. Seminari töökeel on inglise keel.

Seminari kava ja osavõtust teatamine TTÜ veebilehel.