WIPO avaldas tänavused ülemaailmsed intellektuaalomandinäitajad

07.12.2017
PrintPDF Jaga

WIPO avaldas aastaaruande intellektuaalomandinäitajate kohta – World Intellectual Property Indicators 2017 (WIPI). Selle juhtiva väljaandega tutvustatakse ülemaailmsete intellektuaalomanditoimingute uusimaid suundi patentide, kasulike mudelite, kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, taimesortide ja geograafiliste tähiste valdkonnas. Aruanne sisaldab ligikaudu 160 näitajat, mis põhinevad 150 intellektuaalomandiameti andmetel üle maailma.

2016. aastal tõusis patenditaotluste arv kogu maailmas 8,3%, kaubamärgitaotluste arv 16,4%, tööstusdisainilahenduste taotluste arv 10,4% ja taimesortide taotluste arv 8,3%. Need tõusunumbrid on ajendatud Hiina jätkuvast tugevast majanduskasvust.

Hiina patendiamet sai rohkem patenditaotlusi kui USA, Jaapani ja Korea Vabariigi patendiametid ja EPO kokku.

Lisaks nendele põhitulemustele toob WIPI 2017 välja hulga huvitavat statistikat, mis annab ülevaate sellest, mis ülemaailmset intellektuaalomandisüsteemi praegu kujundab. Näiteks Hiinas esitatud patenditaotluste kasvu põhjustas elamisloataotluste kasv, USAs aga tuli kasv nii residendi- kui mitteresidenditaotluste arvu tõusust.

Esimest korda on selle aasta väljaandesse kaasatud ka geograafiliste tähiste statistika 54 riiklikust/piirkondlikust omavalitsusest, kes oma andmeid WIPO-ga jagasid.

Selle aasta eriteemaks on uus statistika intellektuaalomandiametite tööjõudluse, sealhulgas nende menetlustööjõu, patentide hõljumisaegade ja menetlustulemuste kohta.