WIPO aruanne näitab patendisuundade üleilmastumist

17.10.2006
PrintPDF Jaga

 

16. oktoobri 2006 WIPO aruandest selgub, et patendisüsteem on ülemaailmse majandustegevuse terviklik osa, kusjuures patendinõudluste arvu kasv peegeldab majanduskasvu kogu maailmas. WIPO patendiaruanne 2006 näitas, et ettevõtted kasutavad üha enam intellektuaalomandisüsteemi oma investeeringute kaitsmiseks uutel turgudel. Aruandest selgub, et 2004. aastal (viimane aasta, mille kohta on täielik statistika olemas) oli üle kogu maailma jõus 5,4 miljonit patenti.

Patenditaotluste arv kahekordistus aastatel 1985–2004 kogu maailmas, kasvades 884 400 patendilt 1 599 000 patendini, kusjuures aasta keskmine kasvuprotsent oli 4,75% 1995. aastast alates. See on kooskõlas maailma rahvusliku koguprodukti iga-aastase keskmise kasvuga, mis on ligikaudu 5,6%.