Võltsimise majanduslik mõju kahjuritõrjevahendite tööstusharule

10.02.2017
PrintPDF Jaga

Ilmunud on intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse kümnes raport intellektuaalomandiõiguste rikkumise rahalise mõju kohta, mis seekord käsitleb kahjuritõrjevahendeid.

Uuringu tulemuste põhjal kaotavad seaduslikud ärid ligikaudu 1,3 miljardit eurot (st 13,8% sektori müügituludest) aastas, kuna EL-i turul liiguvad võltsitud kahjuritõrjevahendid. See omakorda mõjutab otseselt tööturgu, st kaotsi läheb 2600 valdkondlikku töökohta.

Vastavalt mandaadile jätkab vaatluskeskus võltsimise ja piraatlusega seotud negatiivsete mõjude hindamist seaduslikele äridele, valitsustele, tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna. Selle ja veel mõningate valdkondlike uuringute tulemuste põhjal on võimalik kvantifitseerida intellektuaalomandiõiguste rikkumiste ulatust ja mõju Euroopa Liidus.

Link uurimuse juurde on vaatluskeskuse veebilehel.