Võltsimise majanduslik mõju farmaatsiatööstusele

03.10.2016
PrintPDF Jaga

Üheksas raport intellektuaalomandiõiguste rikkumise rahalise mõju kohta, mis seekord käsitleb farmaatsiatööstust, ilmus 29. septembril 2016.

Vastavalt mandaadile jätkab intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus võltsimise ja piraatlusega seotud negatiivsete mõjude hindamist seaduslikele äridele, valitsustele, tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna. Selle ja veel mõningate valdkondlike uuringute tulemuste põhjal on võimalik kvantifitseerida intellektuaalomandiõiguste rikkumiste ulatust ja mõju Euroopa Liidus.

Uuringutulemuste põhjal kaotavad seaduslikud ärid ligikaudu 10 miljardit eurot (st 4,4% sektori müügituludest) aastas, kuna EL-i turul liiguvad võltsravimid. See omakorda mõjutab otseselt tööturgu, s.t kaotsi läheb 38 000 töökohta.

Link uurimuse juurde on vaatluskeskuse kodulehel.