Värske uuring kinnitab intellektuaalomandi olulisust Euroopa majanduses

25.09.2019
PrintPDF Jaga

Euroopa Patendiamet ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet korraldasid 2013. aastal esimese ühisuuringu, et kvantifitseerida intellektuaalomandiõigusmahukate tööstusharude panust ELi majandusse.
Nüüd on seda uuringut ajakohastatud ja sellest nähtub, et vahepealsel perioodil on intellektuaalomandiõigusmahukad tööstusharud muutunud Euroopa SKP, tööhõive ja kaubanduse jaoks veelgi olulisemaks.
Uuringu ingliskeelne täistekst on vaatluskeskuse veebilehel.