Uus konventsioon Euroopa patentidele

14.12.2007
PrintPDF Jaga

 

Parandatud ja täiendatud Euroopa Patendikonventsioon (EPC) jõustus 13.12.2007, andes Euroopas patendikaitsele uue õigusliku raami.

Uus konventsioon on rahvusvahelise patendiõiguse järjekordne verstapost Euroopas,ütles Euroopa Patendiameti (EPO) president Alison Brimelow. See lihtsustab juurdepääsu patendikaitsele üle Euroopa ja hõlbustab EPO-s läbiviidavaid protseduure kaitse taotlejate ja patendiomanike jaoks EPO usaldusväärseid struktuure ja kõrgeid kvaliteedistandardeid säilitades.

Antud konventsioon reguleerib Euroopa patentide väljaandmist EPO poolt ja seda rakendatakse 32-s EPO  liikmesriigis.

Esialgne konventsioon pärineb aastast 1973. Parandatud ja täiendatud versioon võtab arvesse märkimisväärseid arenguid rahvusvahelises patendiõiguses ja on seega hea näide intellektuaalomandi  rahvusvahelise kaitse tõhusast ühtlustamisest. Uut EPC-d võib paremini kohaldada uutele arengutele, eelkõige tulevasele Ühenduse õigusele, kui vana konventsiooni, ütles Alison Brimelow. Paljusid parandusi võib nüüd vastu võtta Organisatsiooni administratiivnõukogu liikmesriikide diplomaatilist konverentsi kokku kutsumata.

Parandatud ja täiendatud EPC tugevdab taotlejate õigusi: patenditaotlusi saab esitada mis tahes keeles, kuigi täiendavalt tuleb esitada tõlge inglise, prantsuse või saksa keeles. Kompensatsioonivahendeid on võimalik saada juhul, kui menetlemise käigus tähtaegadest kinni ei peeta ning need ei põhjusta viivitusi menetlemises. Piirangu- toiming laseb patendiomanikel oma tahte kohaselt oma patentide ulatust piirata kesksete toimingutega EPO-s ja jõustamisega kõikides liikmesriikides.

Kõik 32 praegust EPC osalisriiki on nüüdseks uue konventsiooniga ühinenud koos Norra ja Horvaatiaga, kes ühinevad Euroopa Patendiorganisatsiooniga 1. jaanuaril 2008.