Uus intellektuaalomandi õppematerjal

11.04.2014
PrintPDF Jaga

Siseturu Ühtlustamise Amet koostöös EPO-ga on koostanud õppematerjali IP Teaching Kit (IP Basics), mis on suunatud intellektuaalomandiõpet pakkuvatele haridusasutustele ning on mõeldud kasutamiseks intellektuaalomandihariduse andmisel.

Õppematerjal annab esmase ülevaate intellektuaalomandist ja selle liikidest. Lähiajal valmib õppematerjali teine osa, mis käsitleb juba süvendatult intellektuaalomandi liike. Materjal on asjast huvitatutele kättesaadav OHIM-i veebilehel  OHIM Academy Learning Portal.

Selleks et materjali oleks intellektuaalomandi õpetamisel lihtne kasutada, on see huvilistele kättesaadavaks tehtud nii ppt- kui ka pdf-vormis.