Uus infoportaal Europeantmdn

11.12.2012
PrintPDF Jaga


Avalikkusele on kättesaadavaks tehtud OHIM-i loodud uus kaubamärkide ja disainilahenduste andmebaase sisaldav veebiportaal Europeantmdn (European Trade Mark and Design Network). Hetkel on avalikkusele kättesaadav esialgne versioon veebilehest, mida vastavalt kasutajate vajadustele ja kasutajate ning liikmesriikide ametite tagasisidele pidevalt täiendatakse.

Portaal on mõeldud kasutamiseks Eesti ja Euroopa tarbijatele, ettevõtjatele, intellektuaalomandispetsialistidele, taotluste esitajatele, tööstusomandi omanikele ja kolmandatele osapooltele. Veebiportaali arendamisel tehakse tihedat koostööd liikmesriikide ametitega, samuti kasutajate organisatsioonidega ning teiste intellektuaalomandi organisatsioonidega nagu Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon, Euroopa Patendiamet jt.

Veebiportaal sisaldab mitmeid kasutajatele vajalikke andmebaase ning samuti infot selle kohta, milliseid toiminguid tehakse liikmesriikide kaubamärke ja disainlahendusi registreerivates ametites.

Andmebaasid on huvilistele kättesaadavad ööpäev läbi ja mis tahes nädalapäevadel ning võimaldavad otsinguid teha Euroopa Liidu 22 keeles. Andmebaaside kasutamisel tuleb arvestada asjaoluga, et kõik liikmesriikide ametid ei liitu üheaegselt konkreetse otsinguvahendiga ning seega ei pruugi saadud otsingutulemus kajastada olukorda kõigis liikmeriikides. Iga andmebaasi juures on kasutajate tarbeks eraldi ära märgitud liitunud liikmesriigid, kes vastavasse andmebaasi teavet edastavad.