Uuringu Patendid ja puhas energia lõpparuanne ilmunud

01.11.2010
PrintPDF Jaga


ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP), Euroopa Patendiameti (EPO) ja Rahvusvahelise Kaubanduse ja Säästva Arengu Keskuse (ICTSD) patentide ning  puhta energia tehnoloogiate arengu ja siirde vaheliste suhete kohta tehtud ühine uurimustöö on andnud olulisi täpsustusi, tõendusmaterjali ja andmeid, mis võivad viia  paremini informeeritud poliitka kujundamisele antud küsimuses.

Lõpparuandes on puhta energia tehnoloogiate põhjaliku kaardistamise, nende tehnoloogiate patendimaastike süvaanalüüside tulemused ja  litsenseerimistegevuse ülevaade antud valdkonnas. Antud projekti innovaaatiline ja läbimurdev tulemus on ka EPO loodud  patendiklassifikatsiooni uus süsteem ja andmebaas, kus saab otsinguid teha.

Lõpparuanne esitati Brüsselis 30. septembril 2010.

Info projekti kohta on UNEP-i veebilehel
Info inellektuaalomandi kohta ICTSD veebilehel