Uuring võltsitud toodete kaubandusest ja vabakaubandustsoonidest

15.03.2018
PrintPDF Jaga

EUIPO ja OECD avaldasid võltsitud toodete kaubanduse ja vabakaubandustsoonide uuringu tulemused. Uuring täiendab 2016. aastal läbi viidud küsitlust, millest selgus, et ligikaudu 2,5% toodetest maailmas on võltsitud ja nende koguväärtuseks on 338 miljardit eurot.

Maailmas on üle 3500 vabakaubandustsooni, mis on aidanud kaasa küll kaubateede arengule, kuid hõlbustavad nõrga reguleerituse tõttu ka võltskauba turustamist.

Uuring kinnitab vabakaubandustsoonide ja võltsitud toodetega kauplemise seoseid. Vabakaubandustsoonide olemasolu, arv ja suurus riigis on korrelatsioonis eksporditavate piraattoodete väärtuse kasvuga. Majanduse iga täiendav vabakaubandustsoon tähendab nende probleemsete ekspordiallikate väärtuse kasvu 5,9%.

Et takistada tsoonide kahjustamist ebaseadusliku tegevuse tagajärjel, oleks vaja viivitamata kasutusele võtta tõhusamad kontrollimeetmed ja koordineerida tsoone nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Link uurimuse juurde on intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse veebilehel,  kus on ka sellest eestikeelne kokkuvõte.