Uuring Euroopa intellektuaalomandiõigustemahukatest tööstusharudest

21.02.2014
PrintPDF Jaga

Avaldame Euroopa Patendiameti ja Siseturu Ühtlustamise Ameti koostöös valminud uuringu „Intellektuaalomandiõigustemahukad tööstusharud: panus Euroopa majandusarengusse ja tööhõivesse“  kokkuvõtte.