Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta – segiajamise tõenäosus (kaubamärgi eristusvõimetute / nõrga eristusvõimega osade mõju)

02.10.2014
PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu kaubamärgiametid on kokku leppinud ühises praktikas, mis käsitleb kaubamärkide eristusvõimetute ja nõrga eristusvõimega osade mõju märkide segiajamise tõenäosusele (suhtelised keeldumispõhjused). Selle eesmärk on tagada kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele selgus ja õiguskindlus, et kõigis ühist praktikat rakendavates Euroopa ametites jõutakse segiajamise tõenäosuse hindamisel samadel tingimustel (samad märgid, kaubad ja teenused) sarnasele, prognoositavale tulemusele.

Patendiameti menetluspraktika seoses ühise praktika rakendamisega ei muutu.

Loe lähemalt: Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta