Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid

02.10.2015
PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu intellektuaalomandiametid on kokku leppinud ühises praktikas, mis käsitleb üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavate kaubamärkide eristusvõime hindamist (absoluutsed keeldumispõhjused). Lepiti kokku põhimõtetes selle kohta, millal läbib üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldav kujutiskaubamärk edukalt absoluutsete keeldumispõhjuste ekspertiisi põhjusel, et kujutiselement annab märgile piisava eristusvõime. Eri ametite praktika lähendamise eesmärk on tagada kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele selgus ja õiguskindlus, et kõigis ühist praktikat rakendavates Euroopa ametites jõutakse eristusvõime hindamisel samadel tingimustel (samad märgid, kaubad ja teenused) sarnasele, prognoositavale tulemusele.

Ühise praktika väljatöötamise algfaasis läbi viidud küsitlusest selgus, et valdava enamiku EL riikide ametite praktika on kõnealuses küsimuses rangem kui Eesti Patendiameti senine praktika. See tähendab, et paljudest üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavatest kaubamärkidest, mida Patendiamet on pidanud kujutiselemendi tõttu registreeritavaks, keelduksid teiste riikide ametid kui eristusvõimetutest märkidest. Sellest tulenevalt on eri ametite koostöös välja töötatud ühise praktika põhimõtted rangemad Patendiameti senisest praktikast. Ühise praktika rakendamine mõjutab seega märkimisväärselt Patendiameti ekspertiisipraktikat, millega palume kaubamärgitaotlejatel arvestada.

Patendiamet rakendab uut praktikat kõigile taotlustele, mis on esitatud alates 1. jaanuarist 2016.

Loe lähemalt:

Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid

Korduvad küsimused ühise praktika kohta