Ühenduse patent on valmis käiku minema

17.12.2015
PrintPDF Jaga

Euroopa Patendiameti (EPO) ettepanekul kinnitas uues ühtses patendisüsteemis osalevaid EL-i liikmesriike esindav erikomitee hulga kokkuleppeid ning muutis need täielikuks teiseseks õigusaktide raamistikuks. Raamistik sisaldab rakenduseeskirja, eelarve- ja finantseeskirju, pikendamislõivude taset ning reegleid, mis sätestavad pikendamislõivude jagunemise EPO ja osalevate liikmesriikide vahel.

Ühenduse patendist EPO veebilehel.