Ühenduse kaubamärgi lõivusid vähendatakse mai alguses

15.04.2009
PrintPDF Jaga

 

Euroopa Komisjoni teatel väheneb alates mai algusest Ühenduse kaubamärgilõivu maksumus 40%.

Edaspidi on Ühenduse kaubamärgil ainult üks lõiv, mis vahetab välja praeguse eraldi taotluse ja registreerimise lõivude süsteemi, registreerimislõiv viiakse nullini. Kokkulepitud üleminekukorralduste kohaselt ei pea tasuma praegust registreerimislõivu jooksvalt ettevalmistamisel olevate taotluste eest, millele Siseturu Ühtlustamise Amet ei ole väljastanud registreerimislõivu tasumise nõuet lõivude eest tasumise uue korra jõustumise kuupäevaks. Nende klientide jaoks on taotluse eest tasutav lõiv (nt 750 eurot online-taotluse puhul kuni kolme klassi eest) ainuke summa, mis tuleb tasuda.

Komisjoni poolt vastuvõtmiseks on ettevalmistamisel määruse eelnõu, mis avaldatakse ametlikus väljaandes. Lõivude vähendamine toimub avaldamisele järgneval päeval, mis toimub eeldatavasti mai alguses.

Täpne info muutuvate lõivude kohta (mõned ei ole muutunud) on toodud lisatud tabelis (pdf).