Ühendkuningriik ratifitseeris ühtse patendikohtu lepingu

30.04.2018
PrintPDF Jaga

Ühendkuningriik andis teada, et deponeeris ühtset patendikohut (UPC) käsitleva lepingu ratifitseerimiskirjad. Ratifitseerimiste koguarv on nüüd 16.

Uudist kommenteerides ütles EPO president Battistelli: „Ühendkuningriigi tänane ratifitseerimine on suur samm edasi ühtse patendi jõustumise poole. Euroopa uus patent, mis toetab innovatsioonisektorit lihtsustatud halduse, vähendatud kulude ja suurema õiguskindlusega, on nüüd käegakatsutav.“

Ühtse patendi jõustumiseks tuleb UPC leping ratifitseerida 26 osaleval ELi liikmesriigil, sealhulgas Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigil, kus on jõus suurim arv Euroopa patente. Kuigi vajalik arv ratifitseerimisi oli tehtud juba 2017. aastaks, oli Saksamaal ja Ühendkuningriigil see veel tegemata (Prantsusmaa ratifitseeris lepingu 2014. aastal). Ühtne patendikohus on spetsiaalne patentidele spetsialiseerunud kohus, kus tegeletakse EPO jõustatud Euroopa patentide – ja hiljem ka ühtsete patentide – kehtivuse ja õigusrikkumistega. Kohus on osa ühtse patendi paketist ja põhineb rahvusvahelisel lepingul, mis tuleb ELi liikmesriikidel parlamendis ratifitseerida, patent aga on kahe 2012. aastal vastu võetud ELi määruse tulemus.