Trükist ilmusid voldikud ja brošüürid kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse kaitsmisest

26.09.2011
PrintPDF Jaga


Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga andis välja voldikud ja brošüürid kaubamärgi ning tööstusdisainilahenduse kaitsmisest.

Voldikutes on esitatud esmainfo, miks ja kuidas kaitsta kaubamärki või tööstusdisainilahendust, brošüürid annavad laiema ülevaate nii kaubamärgi kui tööstusdisainilahenduse kaitsmisest, ka sellest, kus ja kuidas oma intellektuaalset vara kaitsta, milliseid eeliseid kaitsmine annab jpm.

Nii voldikud kui brošüürid on saadaval Patendiametis ja Patendiinfo keskuses, samuti pdf-formaadis: