Trükist ilmus Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkonnad E ja F. Klassid ja alaklassid.

07.07.2008
PrintPDF Jaga

 

Jätkub WIPO väljaande International Patent Classification (IPC) Eight Edition eesti keelde tõlkimine. Trükist ilmus kaksikkogumik: Rahvusvaheline Patendiklassifikatsioon. Valdkond E (Püsikonstruktsioonid) ja valdkond F (Mehaanika, valgustus, kütmine, relvad, lõhkamine). Klassid ja alaklassid.

Tekst on esitatud rööpselt eesti ja inglise keeles.

 

Juba on ilmunud:

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Kaheksas redaktsioon: metoodilised juhised. Tallinn, 2006

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond A. Inimeste eluliste vajaduste rahuldamine. Tallinn, 2007

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond H. Elekter. Tallinn, 2007

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond G. Füüsika. Tallinn, 2007

Väljaanne on ilmunud Euroopa Patendiameti finantseerimisel ja on kättesaadav Patendiameti vastuvõtuosakonnas ja Patendiraamatukogus.