Trükist ilmus Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond B. Klassid ja alaklassid

19.12.2008
PrintPDF Jaga

 

Sedapuhku on ilmunud trükist väljaande International Patent Classification (IPC) Eight Edition valdkonna B (Tehnoloogilised protsessid; transport) tõlge eesti keelde. Tekst on esitatud rööpselt eesti ja inglise keeles, nagu nimetatud väljaande juba varem ilmunud valdkondade A, H, G, E ja F tõlgeteski.

Väljaanne on saadaval Patendiameti  vastuvõtuosakonnas ja Patendiraamatukogus.