Trükist ilmus Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel

20.09.2012
PrintPDF Jaga


Koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on Patendiametil trükist ilmunud Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel. Metoodilised juhised ja taotluse täitmise juhend.

Madridi süsteem pakub kaubamärgiomanikule võimaluse kaitsta kaubamärki paljudes riikides, esitades ühe taotluse oma siseriiklikusse või regionaalsesse ametisse.

Käesolevad juhised peaksid olema abiks kaubamärgi taotlejatele ja omanikele või nende esindajatele kaubamärgile õiguskaitse taotlemisel Madridi protokolli alusel Eesti Patendiameti või Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) vahendusel ning rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu hilisemal haldamisel.

Kogumik on tasuta saadaval Patendiameti vastuvõtuosakonnas ja Patendiinfo Keskuses.