Trükist ilmus metoodiliste juhiste Leiutis ja patendinõudlus täiendatud väljaanne

03.10.2012
PrintPDF Jaga

Trükist ilmus Eesti Patendiameti metoodiliste juhiste Leiutis ja patendinõudlus täiendatud väljaanne, mis kuulub meie metoodiliste selgitavate trükiste sarja, millega tehti algust juba 2001. aastal.

Eelnimetatud väljaande on koostanud tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas tunnustatud spetsialistid Raul Kartus ja Jaak Ostrat. Väljaanne on oluline abivahend kaitsevõimeliste leiutiste väljaselgitamisel, eduka kaitsestrateegia väljatöötamisel ning patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse koostamisel ning samuti patendiekspertiisis. Trükis on suunatud patendiekspertidele, patendivolinikele, tööstusomandialast õigusabi osutavatele isikutele ja ettevõtjatele ning tehnilise loomega tegelevatele isikutele, kes soovivad kaitsta oma uusi tooteid patentidega või kasulike mudelitena.

Käesolevas väljaandes on püütud valgustada selles valdkonnas aset leidnud uuendusi ning täpsustada eelmise väljaande kasutajates küsimusi tekitanud asjaolusid.