Trükist ilmus metoodilise juhise Leiutis ja patendinõudlus parandatud ja täiendatud väljaanne

24.04.2006
PrintPDF Jaga

 

Hiljuti ilmus trükist Eesti Patendiameti metoodiliste juhiste Leiutis ja patendinõudlus parandatud ja täiendatud väljaanne, mis kuulub meie metoodiliste selgitavate trükiste sarja, millega tehti algust juba 2001. aastal.

Eelnimetatud väljaande on koostanud tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas tunnustatud spetsialistid Raul Kartus ja Jaak Ostrat. Väljaande sihtgrupp on lai, sest sinna võib arvata patendieksperdid, patendivolinikud, ettevõtjad, tehnilise loomega tegelevad isikud, tööstusomandi alast õigusabi osutavad isikud jt.

Käesolevas väljaandes on püütud valgustada selles valdkonnas aset leidnud uuendusi ning täpsustada eelmise väljaande kasutajates küsimusi tekitanud asjaolusid.