Trükist ilmus metoodiline juhis Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon

24.01.2006
PrintPDF Jaga

 

Käesoleva väljaandega jätkab Eesti Patendiamet tööstusomandi õiguskaitse alaste metoodiliste selgitavate abivahendite väljaandmist.

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon on loodud leiutiste rühmitamiseks teaduse, tehnika ja tehnoloogia valdkondades ühtse süsteemi järgi rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkuleppe alusel.

Strasbour'gi kokkulepe sõlmiti 1971. aastal ja jõustus 1975. aastal. Seda klassifikatsiooni on uuendatud perioodiliselt ning alates 1. jaanuarist 2006 kehtib selle klassifikatsiooni uus, 8. redaktsioon.

Eesti Vabariik ühines rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkuleppega 27. veebruaril 1997 (Strasbourg Notification No. 45 27.02.1996). Ühtlasi ühineti selle kokkuleppe alusel moodustatud Rahvusvahelise Patendiklassifikatsiooni Spetsiaalse Liiduga (IPC Liit), saades selle liidu 34. liikmeks. Käesoleval ajal on nimetatud kokkuleppega ühinenud 55 riiki.

Väljaanne koosneb kahest osast: rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni 8. redaktsiooni kasutamise juhendist ning selle klassifikatsiooni valdkondade ja klasside loetelust. Väljaande lisas on toodud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkuleppe ja selle kokkuleppega ühinemise seaduse tekstid ning kokkuleppega ühinenud riikide loetelu.

Uue tehnilise või tehnoloogilise lahenduse looja peab enne patenditaotluse esitamist leidma oma lahendusele lähedased lahendused ja nende baasil selgitama välja, milles seisneb lahenduse uudsus ja kas see üldse ületab seni tuntud tehnilist taset. Selleks on vaja klassifitseerida oma lahendus ja leida sellele lahendusele lähedased patendidokumendid. Klassifikaatori hoolikas ja täpne kasutamine võimaldab uudsuse ja tehnikataseme otsingutel vähendada märgatavalt otsingu mahtu ja sellega kaasnevat ajakulu.

 

Väljaanne on oluline abivahend toodete tehnikataseme väljaselgitamisel, patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluste koostamisel ning patendiekspertiisis. Väljaanne on suunatud patendiekspertidele, patendivolinikele ja teistele tööstusomandialast õigusabi osutavatele isikutele ning ettevõtjatele ja leiduritele, kes soovivad kaitsta oma uusi tooteid patentidega või ka kasulike mudelitena.

Üllitise maht on 124 lehekülge ja see on saadaval Patendiameti vastuvõtuosakonnas ja Eesti Patendiraamatukogus.