Trükist ilmus järjekordne Patendiameti metoodiline juhis

02.03.2004
PrintPDF Jaga

 

Metoodilise juhendi koostaja PhD Jaak Ostrat on üldistanud oma pikaajalise uurimistöö tulemused ja patendist tulenevate õiguste teostamise praktilised kogemused. Väljaandega jätkab Eesti Patendiamet tööstusomandi õiguskaitse alaste metoodiliste selgitavate abivahendite väljaandmist. Väljaanne on abiks patendiomanikele, õigusabi osutajatele ja ka kohtunikele.

Varem on samas sarjas ilmunud:

Raul Kartus, Jaak Ostrat. Leiutis ja patendinõudlus : metoodilised juhised. Tallinn, 2001
Ingrid Matsina. Euroopa Ühenduse kaubamärk : metoodilised juhised. Tallinn, 2001
Jeremy R Goddin. Euroopa patent. Tallinn, 2003
Patenditaotlus. Valik patenditaotlejale olulisi õigusakte : metoodilised juhised. Tallinn, 2003

Leiutiste patendikaitse küsimused on tänapäeval nii tehnilise loomingu kui ka ettevõtluse üks võtmetegur. Tegus ja tulemuslik tööstusomandi õiguskaitse, esmajoones leiutistele patendikaitse korraldamine ja toodangut identifitseerivate kaubamärkide registreerimine on eduka majandustegevuse üks olulisemaid eeldusi. Seetõttu peavad oma uuenduste õiguskaitsele vajalikku tähelepanu pöörama nii konstrueerimisorganisatsioonid kui ka disainibürood, samuti üksikleiutajad, tootjad aga peaksid jälgima, et nende toodang ei rikuks kolmandate isikute patentidel ja kaubamärkidel põhinevaid õigusi, sest taolistel juhtudel rakendatavad sanktsioonid võivad oluliselt, mõnikord isegi pöördumatult kahjustada nende majandustegevust.

Käesoleva metoodilise juhendi eesmärk ongi anda ülevaade probleemidest, mis tekivad majandustegevuses seoses patentidega - mida peaks teadma patendiomanik, et efektiivselt kasutada neid seaduslikke õigusi, mida garanteerib talle patent, aga ka seda, millised võimalused on kolmandatel isikutel juhul, kui nende arvates neid alusetult süüdistatakse patendiomaniku õiguste rikkumises.

Väljaande maht on 53 lehekülge ja seda on võimalik saada Patendiameti infoosakonnast.