Trükist ilmus Euroopa kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused II

19.12.2012
PrintPDF Jaga


Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga andis välja tõlkekogumiku Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused II.

Kogumik on järg aastal 2011 ilmunud tõlkekogumikule Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused I.

Äsjailmunud kogumik kajastab kaubamärgiomanike õigusi ja kohustusi puudutavaid Euroopa Kohtu uuemaid otsuseid, milles kohus annab vastuse riigisisese kohtu esitatud eelotsuse taotlustele. Kogumikus toodud otsused on ühelt poolt suunised kaubamärgi direktiivi tõlgendamiseks liikmesriikide kohtutele, teisalt võimaldavad kaubamärgiomanikel saada ülevaadet sellest, kuidas on praktikas lahenenud vaidlused kaubamärgiomaniku ja õiguste rikkuja vahel.

Kogumik on tasuta saadaval Patendiameti vastuvõtuosakonnas ja Patendiinfo Keskuses.