Tööstusomandi õiguskaitsetaotluste menetlus Patendiametis 2015. aasta I poolaastal

03.07.2015
PrintPDF Jaga

2015. a I poolaastal esitati Patendiametile kokku 2042 taotlust. Tehti 1573 menetlusotsust, nendest 82% olid registreerimisotsused.

Esitatud taotlused

2014
I poolaasta

2015
I poolaasta

Patenditaotlused

25

23

Euroopa patentide Eestis jõustamise taotlused

577

646

PCT taotlused WIPO-le

2

5

Kasuliku mudeli taotlused

47

51

Täiendava kaitse taotlused

19

25

Kaubamärgitaotlused

1354

1229

Rahvusvahelised kaubamärgitaotlused WIPO-le

29

25

Kaubamärgitaotlused OHIM-ile

4

7

Tööstusdisainilahenduste taotlused

49

27

 

Poolaasta jooksul esitati tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 6 kaebust ja 31 vaidlustusavaldust kaubamärkide kohta. Rahuldati 5 kaebust ja 8 vaidlustusavaldust.

Kehtivaid registreeringuid oli seisuga 30.06.2015 Patendiameti registrites 68 552. Peale selle kehtis Eestis 1 134 191 Euroopa Liidu kaubamärki ja 844 577 Euroopa Liidu tööstusdisainilahendust.

Kehtivatest registreeringutest kuuluvad Eesti ettevõtjaile:

Tööstusomandi objekt

Kehtivad

sh Eesti ettevõtjatele kuuluvad

Kehtivad patendid

1025

167

Eestis kehtivad Euroopa patendid

7144

8

Kehtivad kasuliku mudeli registreeringud

369

323

Kehtivad mikrolülituste topoloogiate registreeringud

-

-

Kehtivad tööstusdisainilahenduse registreeringud

484

378

Kehtivad kauba- ja teenindusmärgi registreeringud

28 356

11 627

Kehtivad kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud

30 243

19

Kehtivad tööstusdisainilahenduse rahvusvahelised registreeringud

862

-

Kehtivad geograafilise tähise registreeringud

6

6

Registreeritud Euroopa Ühenduse kauba- ja teenindusmärgid (seisuga 31.05.2015)

1 134 191

1338

Registreeritud Euroopa Ühenduse tööstusdisainilahendused (seisuga 31.05.2015)

844 577

654