Tööstusomandi õiguskaitsetaotluste menetlus Patendiametis 2014. aasta I poolaastal

04.07.2014
PrintPDF Jaga

Võrreldes 2013. aasta I poolaastaga kahanes Patendiametisse esitatud taotluste arv 4,9% ja kokku esitati eelmisel poolaastal 2106 taotlust. Välisriikide taotlejate osakaal oli 64% taotluste üldarvust.

Tehti 1837 menetlusotsust, nendest 84% olid registreerimisotsused.

Esitatud taotlused

2014
I poolaasta

2013
I poolaasta

Patenditaotlused

25

22

Euroopa patentide Eestis jõustamise taotlused

577

637

PCT taotlused WIPO-le

2

5

Kasuliku mudeli taotlused

47

66

Täiendava kaitse taotlused

19

16

Kaubamärgitaotlused

1354

1404

Rahvusvahelised kaubamärgitaotlused WIPO-le

29

21

Kaubamärgitaotlused OHIM-ile

4

1

Tööstusdisainilahenduste taotlused

49

44

 

Poolaasta jooksul esitati tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 4 kaebust ja 30 vaidlustusavaldust kaubamärkide kohta. Rahuldati 5 kaebust ja 11 vaidlustusavaldust.

Kehtivaid registreeringuid oli seisuga 30.06.2014 Patendiameti registrites 69 049. Peale selle kehtis Eestis 1 028 608 Euroopa Liidu kaubamärki ja 762 053 Euroopa Liidu tööstusdisainilahendust.

Kehtivatest registreeringutest kuuluvad Eesti ettevõtjaile:

Tööstusomandi objekt

Kehtivad

sh Eesti ettevõtjatele kuuluvad

Kehtivad patendid

1204

162

Eestis kehtivad Euroopa patendid

6492

3

Kehtivad kasuliku mudeli registreeringud

385

344

Kehtivad mikrolülituste topoloogiate registreeringud

-

-

Kehtivad tööstusdisainilahenduse registreeringud

502

377

Kehtivad kauba- ja teenindusmärgi registreeringud

28 276

11 099

Kehtivad kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud

31 269

12

Kehtivad tööstusdisainilahenduse rahvusvahelised registreeringud

853

-

Kehtivad geograafilise tähise registreeringud

6

6

Registreeritud Euroopa Ühenduse kauba- ja teenindusmärgid (seisuga 31.05.2014)

1 028 608

1080

Registreeritud Euroopa Ühenduse tööstusdisainilahendused (seisuga 31.05.2014)

762 053

574